Vysoká škola, nebo hned kariéra? Mladá franšízantka, pro kterou dnes pracují i rodiče

„Vedení jsme se ujali s manželem. Stalo se součástí našeho osobního života. Domluvili jsme se ale, že co se děje v marketu nebo kam ho budeme směřovat, to nebudeme řešit doma do noci, ale že si na to v pracovním týdnu vyčleníme poradu.“

Dalšími klíčovými osobami se stali rodiče. „Tatínek už s ohledem na energii nechtěl jít do nějakého náročného časového koloběhu, který Partners market znamená. A tak jsme se dohodli, že já to založím a oni mi pomohou. Táta tak vede bankovní koutek a oblast neživotního pojištění, což je klidná práce technického ražení, která není tolik o styku s lidmi, pohovorech a různých provozních problémech kolem pobočky. A máma si vzala na starost asistentskou činnost, administrativu, a zbývající polovinu času věnuje své klientele, kterou si v Partners získala už dříve, s tím, že svůj klientský kmen už dále nerozšiřuje.“

Mít rodiče jako podřízené – dovedete si to představit? A dovedli by si to představit oni? Helena se však usmívá: „Jak tatínek, tak maminka jsou víceméně samostatné jednotky, které dobře znají svou náplň práce a k žádnému direktivnímu řízení z mé strany nemusí docházet. Tatínek je po produktové stránce dostatečně zkušený a maminka přirozeně svědomitá. Není třeba kontrolingu ani reportingu.“

Ostatně, k rodinnému byznysu dodává: „V podnikání potřebujete lidem důvěřovat, vědět, že se máte na koho spolehnout. Rodina Vás nezklame, neudělá nic nečekaného, a zároveň Vám dá vždycky velmi přímou zpětnou vazbu. To někdo považuje za nevýhodu, ale musíte si uvědomit, že rodině na Vás záleží, raději Vás upozorní více než méně, a je tedy nutné počítat s občasným střetem názorů, plným emocí, které by při konfrontaci s cizím člověkem nenastaly.“

Tři nejbližší lidé se ukázali jako stěžejní pilíře zvládnutí přechodu od sítě ke kamenné pobočce. „Byl to určitě nejtěžší moment mé kariéry. Nejen rozhodnutí zkusit franšízu, ale hlavně první měsíce jejího fungování,“ říká Helena Vejdělková a upřesňuje: „Problém to nebyl ani tak po ekonomické stránce, spíše po sociální. Odchodem ze sítě jsem prakticky ze dne na den ztratila pravidelný kontakt s kolegy, účast na vzdělávacích akcích, měla jsem pocit, že jsem najednou na všechno sama. Náhle se odstřihnete od pravidelného přísunu vnější motivace a musíte se spolehnout jen na tu vnitřní. Ale ta v našem případě byla naštěstí dostatečná na to, abych to ustála.“

Jak uspět s franšízou

Především zjistila, co čtyři a půl roku v síti představovaly za investici. „Byla to tvrdá dřina a já si mnohokrát říkala: K čemu to všechno je? Kvalitní dlouhodobý servis, to byla naše mantra v Partners. A najednou jsem to pochopila,“ vzpomíná Helena. „Už jsem nemusela volat klientům, oni volali mně. Vyhoupla jsem se na stovky klientů, kteří se do našeho marketu rádi vraceli. Nic z toho nám nespadlo z nebe, všechno jsme si museli a nadále musíme odpracovat. Ale jedno je snazší – díky fyzické přítomnosti pobočky a koncipientů můžeme obsloužit daleko více klientů, než to bylo možné v síti. Na druhou stranu, bez zkušeností a kontaktů v síti bych to nikdy neuměla. Vždyť z nich už třetím rokem v Partners marketu čerpám.“

Na školu stále nemá čas. Důvod je prostý: Snaží se svůj Market pořád zvětšovat. „Chci, aby se dostal do povědomí široké veřejnosti v Hradci Králové, měl tisíce spokojených klientů a naplněný stav deseti koncipientů, kteří svou práci budou mít rádi a vykonávat ji dlouhodobě. Chci, aby pobočka byla ekonomicky silná, koncipienti dosahovali nadprůměrných příjmů a byli jsme vnímáni jako top profesionálové v oboru.“

Musíte se usmívat, když ji posloucháte a v mysli se vrátíte o deset let zpátky. Před Vámi by seděla slečna, která si přeje být lékařkou. Uvědomujeme si vůbec, co s našimi plány dokáže čas udělat?

Helena Vejdělková k tomu ale říká: „Sama jsem se moc nezměnila. Lékařka je pořád jediná profese, kterou si dokážu představit vykonávat jako zaměstnankyně. Nejsou to vlastně tak vzdálené obory. V práci s pacienty a klienty vidím určitou asimilaci. Koneckonců,“ zamýšlí se, „i proto si dokážu představit, že budu klidně stávající profesi vykonávat i za dvacet let bez toho, abych měla pocit, že mi někde jinde něco uteklo.“

Máte stejný pocit i Vy? Vyhovuje Vám, kde jste, a přejete si tam být ještě za dvacet let? Nebo byste rádi pozitivní změnu?

V obou případech Vám může pomoci magazín Business Leaders. Ukazuje, jak se v tom, co již děláte, stát ještě lepšími, nebo jak změnit kurz svého života tak, aby Vás činil spokojenějšími. Aktuální vydání o skoncování s výmluvami je možné získat v tištěné nebo elektronické podobě (čtení na tabletu nebo v chytrém telefonu).

© Petr Casanova