Byznysové desatero: Jak vybudovat sebe jako úspěšnou značku

6. přikázání: Kroť své ego

Do byznysu osobní emoce nepatří. Smiřme se s tím, že hlavně v začátcích je náročné všechno zvládat sami a ještě mít nad vším kontrolu. Se silným egem budeme mít pocit, že nikdo jiný nedokáže udělat věci lépe než my. Tím ale budeme sami sebe brzdit v rozletu.

Duplikujme. Multiplikujme. Snažme se dělit o své problémy a házet je druhým na starost. Oni to nějak zvládnou. Je-li objektivně možné něco zlepšit, proberme to s nimi. Ale uvědomme si, že oni šetří náš čas. Neexistuje nic vzácnějšího.

7. přikázání: Vzdělávej se a sdílej své znalosti

Nejnepříjemnější na tištěném magazínu Business Leaders je, že vzdělává. Ano, nejNEpříjemnější. Protože vzdělávání bolí. Ale bez bolesti není růst. Ani úspěch.

Vzdělávat čtenáře se snažíme nejen pro to, abychom měli všeobecný přehled o byznysu, ale také abychom lépe porozuměli sobě a mohli co nejvýhodněji prodat své znalosti v oboru.

Do vzdělávání patří i naslouchání klientům, spolupracovníkům, partnerům. Dokonce také odezírání konkurence. Učme se přestat si myslet, že už všechno víme dokonale.

Nevíme.

Stačí sdílet své postřehy s ostatními. Sami nám to řeknou.

8. přikázání: Investuj do povědomí

Mluvíme nejen o penězích, také o čase. Můžeme mít totiž sebelepší nápad, produkt nebo službu, ale když se o nich nikdo nedozví, úspěch sám nepřijde. Marketing je nástroj, jak dostat svou výjimečnost do povědomí trhu.

A nezapomínejme, že konkurence nespí. Když stojíme na místě, konkurence se vzdaluje.

9. přikázání: Plánuj svůj odchod

Velké umění! Dává zabrat i zkušeným podnikatelům. Ti totiž nejsou schopni investovat svůj čas, peníze a energii do jiné dimenze svobody – jakkoli jsou jedineční, přemýšlet o své nahraditelnosti, zastupitelnosti někým jiným, koho si vychovají.

I to je součástí síly velké lidské značky. Smyslem byznysu totiž není utopit se v něm, být jeho otrokem, ale mít stále novou chuť, nadhled, vizi, tudíž mít možnost si odpočinout, vysadit, koneckonců i opravdu zpeněžit svůj nápad.

Úspěšní podnikatelé (podrobné návody ukazujeme právě v magazínu Business Leaders) se totiž potýkají s problémem, že svou firmu nemohou prodat, protože je závislá na jejich osobě. Oni jsou její hlavní hodnota. Umět jít dopředu, to ale znamená vytvářet stále nové projekty, ne se zakopat v jediném.

Tuto dovednost, která ukazuje na člověka–vizionářskou značku, také v magazínu vysvětlujeme.

 

10. přikázání: Buduj příjemnou firemní kulturu

Značka je to, co zbude po našem odchodu. Nebuduje se pak. Buduje se od prvního dne.

I když jsme ve firmě zatím jedinými pracovníky, my jsme její kultura. Mysleme na pověst, kterou nejen svému byznysu, ale i sami sobě vytváříme. Učme se přiznat před okolím, když nemáme pravdu. Zaměstnanci se přestanou bát a kamuflovat své chyby.

Chybovat je lidské, nikdo učený z nebe nespadl.

Všichni se učíme. A to hlavně chybami.

Podstatné ovšem je, že se učit nepřestáváme.

Návodný tištěný magazín Business Leaders se zkušenostmi a praktickými radami, kterými Vám úspěšní lidé pomáhají k Vašemu růstu, lze získat zde.

Čtenáři ze Slovenska mohou objednávat i jednotlivé výtisky zde.

© Petr Casanova