Podnikatelská lekce z fiaska Sparty aneb Jak ze skupiny udělat tým

Potřebujeme tým?

Ve skupině každý pracuje odděleně, víceméně po svém, a teprve z nadhledu někdo koordinuje společnou značku, tvořenou jednotlivými výkony a výsledky.

Tým je spíše o „jednom tělese“. Jako by šlo o jeden organismus, jedno tělo, tvořené (v případě jedenácti lidí) jedenáctinásobnými přednostmi.

Jinými slovy: Ve fungující skupině jsou cítit přednosti jednotlivce. V nefungujícím týmu se přednosti jednotlivce rozplynou.

I v magazínu Business Leaders si průběžně připomínáme: Proč se vlastně buduje tým? Co pozitivního přináší? V kostce:

  1. projevuje více nápadů a podnětů k činnosti
  2. poskytuje vyšší motivaci pracovníkům, kteří cítí, že táhnou za jeden provaz
  3. má zdravější vnitřní atmosféru
  4. oplývá snadnější komunikací členů mezi sebou
  5. dává firmě a organizaci lepší image než skupina

Budovat tým se vyplácí. Lidé v něm rostou rychleji profesně a většinou i lidsky. Tým má organizaci, které se jedinci drží, protože jsou v ní spokojení.

Jenže není to zadarmo. A teď rozhodně nemluvíme o penězích.

Co nás to bude stát?

Čas – chvíli to trvá, než budeme mít skutečně dobrý tým. Skupina vznikne spontánně, jen sestavením členů, týmu chvíli trvá, než spatří světlo světa.

Výběr – podkladem pro vznik dobrého týmu je v první řadě dobrý výběr lidí. A dobré nastavení jednotlivých rolí.

Vedení – vedení týmu vypadá jinak než vedení skupiny. Zatímco skupině stačí stratég, tým potřebuje profesní i lidský vzor. (Jako ve fotbale trenéra, který dosáhl jednoznačných úspěchů a táhne svým příkladem.)

Energii – zejména na vstupech, aby byl tým funkční, se musí vytvořit kvalitní pravidla. To je samozřejmě práce a stojí hodně sil. Ovšem vyplatí se.

Zadání – jasnou vizi, SMART cíle.

Sečteno, podtrženo

Lidé pracující v dobrém týmu spolu dobře lidsky vycházejí, často proto, že mají podobné platové podmínky a ctižádost.

Protože chtějí společně růst (i platově), dokážou se podpořit i vynadat si tak, aby to nenarušilo dlouhodobé vztahy.

To všechno ale nepřichází hned. Kvalitní tým potřebuje ke svému zrání čas. Takže ano, záleží na tom, jaký máme v práci kolektiv. Protože on určuje výsledky i životaschopnost každého projektu.

Magazín Business Leaders, zaměřený na osobní růst v rámci podnikání nebo zaměstnání, lze získat pouze zde.

© Petr Casanova, Olga Medlíková

Spoluautorka je tvůrkyní e-booků, lektorkou, konzultantkou a bývalou manažerkou