Peklo v práci jménem Mobbing. Proč se jeho obětí můžete stát Vy?

5 fází mobbingu

Přichází jako lehký žertovný vánek a stupňuje se ve zničující hurikán. Drobné útoky nabývají na četnosti, stávají se pravidelnými až trvalými, postupně narůstají do stále větších rozměrů a ztěžují člověku pracovní výkon víc a víc. Terčem útoku přestává být jen konkrétní pracovní výkon a začíná jím být i sám člověk – jeho důstojnost a sebejistota.

Cítíš tlak na hrudi, mrazení v zádech, sucho v krku, studený pot. Přicházejí první tajné slzy. A otázka: Proč zrovna já?

První fáze často není vnímána ani jako plánovité chování. Nevinným konfliktům nepřikládá ani postižená osoba větší význam. Ano, pomluvy, schválnosti, nesdělování podstatných informací, dostávání do rozpaků, posměch. „Ale vždyť je to normální,“ říkáš si.

Druhá fáze logicky vyplývá z první. Nezareaguješ-li negativně na počáteční negativní oťukávání, říkáš tím, že je dovoleno víc. Začíná systematický psychoteror. A Ty už začínáš tušit, že jde o vědomou aktivitu a snahu poškodit Tě.

Ve třetí fázi už cítíš zjevné vyčlenění z kolektivu a nálepku černé ovce. Zažíváš veřejné napadání a obviňování, zpravidla pro fiktivní (vymyšlené) neplnění zadaných úkolů. Ať uděláš cokoliv, nezavděčíš se. Věc bývá hnána až k vedení firmy, z jejíž strany následně může docházet k dalším křivdám a nespravedlnostem.

Ve čtvrté fázi podléháš špatné představě o sobě. Stokrát opakovaná lež se i pro Tebe stává pravdou. Přestáváš věřit v sebe, v to, že zvládneš svěřené úkoly, přestáváš být aktivní, nahlížíš na sebe očima svého okolí. Tvoje osobnost je zlomená a dochází k jejímu rozkladu. Začínáš skutečně vykazovat znaky chování, které Ti byly v počátečních fázích vytýkány. Nadřízený tak může dát za pravdu trapitelům a propustit Tě.

V páté fázi nitky mobbingu vedou i na další pracoviště. Negativní reference a doporučení nepřijímat Tě mají jeden podstatný důvod: Nedopustit, abys jinde nabral sílu, upozornil na své kvality a hrozil Tvůj návrat, třeba i na vyšší pozici. Proto cílem nemusí být jen vyštípat člověka, ale zničit ho. Pracovně, soukromě, lidsky. Až 20 % všech sebevražd nastává v důsledku mobbingu. Není divu, sebevražda je vrcholem sebepoškozování, touhy vzít život tomu, kdo si „nezaslouží žít“, marnému jedinci, byť bych to měl být já sám.

Jak se tomu bránit? Jak nedopustit své sebezničení?

Jak v takové atmosféře budovat svou kariéru? Jak zamést naopak s trapiteli?

Odpovíme si detailně v příštím vydání magazínu Business Leaders, který bude od první do poslední stránky zaměřen na téma Jak zlepšit výsledky. Objednat lze pouze zde. Magazín nebude v prodeji na stáncích.

© Petr Casanova