Co potřebuješ k úspěchu aneb Zkušenosti jednoho z nejbohatších Čechů

Co má vliv na Tvou odměnu

Pamatuji si, jak Daniel Křetínský vyprávěl, že se zabýval tím, proč existuje v zaměstnáních nespravedlnost z hlediska odměňování. „Zjistil jsem, že existuje velmi vysoká závislost mezi vzdáleností zaměstnance od vlastníka kapitálu a způsobem a výší odměňování.“ Jinými slovy: Čím dál je zaměstnanec od majitele, tím méně je vnímán jako konkrétní individualita s určitými schopnostmi a tím více je vnímán jako číslo, které si zaslouží jen tabulkové ohodnocení. Nemá prostě šanci, jak vlastníka kapitálu zaujmout.

A co způsobí, že člověk vlastníka kapitálu zaujme? Pro Daniela Křetínského to byly tři faktory: „Musíte být chytří. To znamená mít o něco autentický zájem a chtít do věcí pronikat. Pak musíte být schopni sestavit, udržet a koordinovat tým, ve kterém pracujete, protože tato schopnost dokáže nahradit drtivou většinu Vašich osobních nedostatků.“ Jinými slovy: Obklopíme-li se lidmi, kteří umějí to, co my sami neumíme, pak jako bychom i my sami mohli být úspěšnější.

Za hlavní vlastnost ale Daniel Křetínský považuje tu třetí: „Schopnost nasazení a úsilí, zejména tehdy, když se to vyžaduje. Protože mezi úspěchem a neúspěchem je někdy úzká hranice a rozhoduje to, zda uděláte zkrátka maximum možného.“

Daniel Křetínský samozřejmě ví, že člověk je od přírody spíše líný a má sklon se v každé chvíli snažit spíše o minimum možného. A právě proto mluví o této hlavní schopnosti. „Je důležité být takzvaně open minded, tedy pokoušet se o vlastní vývoj. Já vím, že je to strašně těžké a spousta lidí není schopna vědomě ovlivňovat svůj vývoj.“ Jinými slovy: Čekají, že se něco samo změní, že sama přijde příležitost, že se musí dostavit někdo, kdo je nasměruje, a do té doby se smiřují se situací, která jim nevyhovuje a kterou nechtějí.

Tak jak jste na tom Vy? Toužíte uspět? Existuje oblast, která Vás naplňuje, a dokážete si představit, že byste v ní mohli být úspěšní? Nevíte, jak dál? Potřebujete pomoci?

Magazín BUSINESS LEADERS vydáváme právě proto, abychom inspirovali ty, kteří – řečeno slovy Daniela Křetínského – svůj vývoj chtějí vědomě ovlivňovat. A už nečekat na náhodu.

Více o dvouměsíčním magazínu ZDE.

© Petr Casanova