7 praktických rad, jak se procvičit v umění zvládání konfliktů a stát se pánem každé situace

V našem časopise Business Leaders se zabýváme nejrůznějšími záležitostmi souvisejícími s úspěchem v pracovní sféře. Jeho stinnou stránku a odvrácenou tvář představuje neúspěch. Ten může přijít, pokud nezvládneme zpracovat a vstřebat určitý konflikt.

Konflikty na pracovišti v jistém smyslu zvyšují produktivitu, jsou-li vedeny mírně. Mohou totiž šetrným způsobem upozornit na nepříjemnou bobtnající záležitost, jejíž odhalení způsobí uvolnění a eliminuje stres.

Jako takové mohou působit i motivačně a vzbudit v dotyčném touhu po zlepšení a profesním růstu. Tak tomu ale bývá, pouze pokud forma konfliktu nepřesáhne únosnou mez. A pokud nedospěje do určitého stádia. Což se bohužel nepoštěstí moc často.

Zvýšený výskyt konfliktů je zaznamenáván v otevřených kancelářích, které nepůsobí dobře ani na psychiku jednotlivce. Kromě syndromu open space, o němž jsme podrobně psali tady, vyvolává pobývání v nich i zvýšenou potřebu hájení vlastního omezeného prostoru. A to jak myšlenkového, tak i materiálního.

Z toho potom vzniká řada nepříjemných konfrontací, které už tak dost vydýchanou atmosféru dokáží pěkně zahustit.

Předcházejme proto konfliktům na pracovištích a snažme se je zarazit již v samých počátcích. Dříve než stihnou napáchat nenapravitelné škody na produktivitě a náladě celého pracoviště.

1. Konflikt není soutěž, která si žádá vítěze a poraženého

Přijetí tohoto faktu uvolňuje napětí a rozhání neklid. Veďme pozornost k vyřešení vzniklé situace a nalezení kompromisu, s nímž se budou ztotožňovat obě strany.

V potaz by se přitom měla brát jak objektivní, tak i subjektivní stránka vzniklého problému. Každá mince má dvě strany a jinak tomu není ani v případě konfliktu.

Pro jeho úspěšné vyřešení je stěžejní udržet na uzdě rozbouřené emoce, jakožto prvek subjektivní, a zaměřit se na samotný obsah konfliktu, tedy na složku objektivní. Jakmile se podaří zkrotit city a poslat je alespoň na chvíli do pozadí, uklidní se atmosféra, pročistí se vzduch a vytvoří se pole pro vyjednávání.

Není náhodou, že nejhorší bývají konflikty mezi blízkými osobami, kde panuje často nejsilnější citové pouto.

Na začátek si tedy pamatujme dvě věci. Upozaďme subjektivní část konfliktu, zkroťme city a soustřeďme se na stránku objektivní, čili na obsah samotný.

2. Nastavte jasná a neměnná pravidla a trvejte na jejich dodržování

Časté neshody mezi kolegy vznikají v situacích, kdy dochází ke srovnávání.

On je líný, ale má vyšší plat. Naše oddělení smí parkovat tam a tam, ale on parkuje jinde a nemá z toho žádný postih. Jak to, že ona si může vzít dovolenou, kdy se jí zachce, a já musím ladit termíny s ostatními? Proč někdo chodí do práce na půl 8, když ostatním začíná pracovní doba v 7 hodin?

Nedělejte výjimky. A to ani v případě, že zaměstnáváte rodinné příslušníky. Do práce emoce nepatří.

Určete srozumitelná a pevná pravidla, která budou platit pro všechny, a dohlížejte na jejich dodržování. Je samozřejmě lidské projevit čas od času jistou shovívavost, ale ne na úkor ostatních. Ostatní nesmí nabýt pocitu, že komukoliv jakkoliv nadržujete.

Z toho důvodu formulace jednoznačných zásad paradoxně dává svobodu všem zúčastněným.

Navozuje pocit, že jsou všichni na jedné lodi, kterou řídí jeden kapitán a měří všem stejným metrem.

A ony zásady nebo pravidla sepište a vystavte na viditelné místo, kde si jich všimne každý a kde budou nepřehlédnutelné.

Kuchyňkové spory vyřešte třeba sepsáním deseti základních pravidel chování a vyvěste je přímo na místě činu. Ať je mají všichni stále na očích. Jakmile budou stále na očích pravidla, bude okamžitě patrné i to, že je někdo porušuje. Podobně můžete postupovat i u parkovacích míst, dovolené, výše mzdy…

3. Nevytrhávejte z kontextu

Drtivá většina nedorozumění vzniká na základě nepochopení dané problematiky.

I ten nejnevinnější výrok může po vytržení z kontextu působit záludně.

Proto se vždy snažte vést jasnou a přímočarou linii rozhovoru a řešit nastalé potíže v konkrétních kontextech, v nichž se staly. Neodbíhejte od tématu a nepřeskakujte do minulosti.

Nevytahujte staré křivdy a nestrašte těmi budoucími. Buďte vždy věcní, loajální a přímočaří. S takovým přístupem nejen, že nejeden konflikt zdárně vyřešíte, ale možná, že i nějakému předejdete.

Pro další tipy, prosím, otočte na další stránku.