5 superdovedností, které vedou k úspěchu, ale každý je nezvládne

4. superdovednost: Přiznání vlastní chyby

Když má úspěšný člověk přiznat chybu, usměje se a s radostí tak učiní. Proč by tak neučinil, když ho objevená chyba posouvá?

Kdo nepřiznává chybu, nejenže tím ukazuje, jak je slabý, ale také neochotný na sobě pracovat. Má křehké a bázlivé ego, a s tím se uspět nedá.

Ačkoli se může zdát, že přiznání chyby není nic příjemného, je to jen o úhlu pohledu. Přiznání chyby totiž může být velmi prospěšné. Pokud si totiž připustíme chybu, jsme schopni ji napravit. A pokud chybu napravíme, pak ji odstraňujeme. Stává se minulostí, (úsměvnou) vzpomínkou.

Ego do cesty k úspěchu nepatří. Právě naopak potřebujeme hledat své chyby a odstraňovat je. Už v tom spočívá lidský rozvoj a úspěch.

5. superdovednost: Investování svých zdrojů do nejistého podniku

Proč mám investovat svůj čas, energii a peníze do něčeho, co nemusí vyjít? ­– tak se obvykle diví člověk, který ještě nepochopil, že úspěch je svým způsobem investice. Něco vkládáme, abychom později mohli inkasovat. Jistěže je to riziko. Tak jako nový životní partner, který může časem změnit svůj názor a odejít, nebo nejbližší jízda po dálnici. S každým ránem přichází riziko, pokud takto vnímáme život.

Úspěšní investují svůj čas, energii a peníze do něčeho, co – ano – vyjít nemusí, ALE MŮŽE. Neúspěšní jsou bržděni vlastními katastrofickými představami, co hrozného by se mohlo stát; úspěšní však zachovávají klid, jsou připraveni, tvrdě pracují na výsledku, a když se spletou, přiznávají chybu, napravují ji a tím odstraňují.

Úspěch je do značné mysli výsledkem schopnosti úspěšně myslet. Každý pokus můžeme vnímat jako možný úspěch, nebo jako možný neúspěch. Zábrany i prostředky k jejímu odstranění jsou pouze v nás. Velkých rozhodnutí se buď můžeme bát, nebo v nich vidět cestu k pozitivní změně.

Kdykoli čteme v magazínu FC (úspěch napříč všemi obory) nebo v magazínu Business Leaders (úspěch čistě v podnikání) o úspěšných lidech, přemýšlejme především o tom, kolik svému úspěchu obětovali a co je stál.

I oni měli nepochybně na začátku obavu. Ale už její překonávání jim pomohlo porvat se s pěti uvedenými body.

Jsou živým důkazem toho, že se to dá zvládnout.

Více o magazínu FC naleznete zde.

Více o magazínu Business Leaders naleznete zde.

Oba magazíny nejsou k sehnání v běžných trafikách.

© Veronika Vajglová, Petr Casanova