6 způsobů zviditelnění malého podnikání bez velkých výdajů

 4. Elevator pitch

Tento výraz označuje schopnost rychle a jasně komukoli vysvětlit, co děláte. Profesionálové říkají, že podnikání, které není možné vysvětlit jednou větou, je příliš složité. U většiny živností to nemusí být problém, stačí říct: Jsem instalatér, Provozuji kavárnu, Prodávám zájezdy. A každému je jasné, co děláte.

Pokud však děláte něco kreativního či méně běžného, nastává problém. Sdělení by mělo obsahovat i důvod, proč by si klient měl vybrat nejen tento byznys, ale právě Vás. Vytvořte si sdělení, kterým budete schopni komukoli během jedné minuty vysvětlit, co děláte, k čemu je to dobré a proč si zákazníci vybírají právě Vás. Andrej Babiš, bezesporu úspěšný podnikatel, právě takto nastoupil do politiky – vytvořil minutové spoty, ve kterých vysvětlil (samozřejmě v naprosté zkratce), jak by vyřešil problémy, s nimiž si ostatní politici nevědí rady už desetiletí. A voliči na to slyšeli.

A proč se tomu říká „elevator pitch“? Protože se vychází z předpokladu, že podnikatel by měl vysvětlit, co dělá, během jedné cesty výtahem…

5. Budujte značku

Jak budovat úspěšnou značku, to jsme psali již zde. Pokud chcete, aby o Vás lidé věděli a vnímali Vás pozitivně, pracujte na své image a buďte vidět. Zajímavou možností je účast na nejrůznějších akcích v regionu. A pokud se žádná nekoná, zorganizujte ji sami, máte-li na to kapacity. Naučíte se nové věci a ještě můžete vybudovat událost, která získá tradici a pomůže nejen Vašemu podnikání, ale celé oblasti, v níž se pohybujete.

Právě například Jana Kašparová se pustila do organizování festivalu Čokoládové lázně. Propojila kulturní a historické památky s čokoládou. Tímto netradičním počinem přilákala návštěvníky z celé republiky. Zpropagovala sebe i malé město, kde žije. Pro spoluobčany je celebritou.

Úspěch řady podnikatelů je spojen s jejich vypracovanou pověstí odborníka. Mnohdy jim stačilo zorganizovat akci nebo umožnit veřejnosti bezplatné konzultace.

6. Používejte efektivní reklamu

Pokud má Vaše podnikání fungovat, musíte jej/sebe propagovat. Malá firma musí více prezentovat, čím se odlišuje od konkurence, a cílit na vhodnou skupinu zákazníků.

Nevybírejte formu propagace podle ceny. Volte kvalitu před kvantitou. Třeba si i zkuste různé formy propagace a postupně je vyhodnocujte.

Praktické tahy krok za krokem rozebíráme v magazínu Business Leaders, specializovaném na konkrétní posun v podnikání, zaměstnání a kariéře vůbec.

© Petr Casanova