10 důvodů, proč se maminkám daří v kariéře

7. Matky dbají o zdraví

Zdravější znamená také produktivnější. Průzkumy potvrzují, že pracující matky mají tendenci být aktivnější v otázkách zdraví a preventivní péče. Navštěvují pravidelně lékaře, zdraví řadí k nejvyšším prioritám.

8. Matky umějí požádat o pomoc

Pracující maminky vědí lépe než kdokoliv jiný, že bez cizí pomoci to často nejde. Ať už jde o pomoc rodiny, nebo třeba paní na hlídání. V práci jsou proto připraveny a ochotny hledat a nabízet pomoc, když je třeba. To přispívá ke zlepšení pracovních podmínek pro všechny.

9. Matky umějí říct NE

Maminky znají sílu slova NE. Obzvlášť důležité je to v otázkách produktivity, kdy dokážou říci NE úkolům s nízkou prioritou, o kterých vědí, že nepřispějí ke splnění cílů. Ať už doma nebo v práci.

10. Matky dokážou improvizovat

Přispívá k tomu i kontakt s dětským viděním světa, které nepřestává překvapovat. Vždyť děti často popírají i základní fyzikální zákony, jako třeba ten o zachování energie. Jinak by přece nebylo možné, aby mělo jedno malé dítě více energie než oba jeho rodiče dohromady.

Ať se děje cokoli, matka dokáže improvizovat. Podle situace dítě trestat či motivovat. Její kreativita roste s nutností skloubit několik rolí a činností najednou.

Umíte si takového člověka představit ve své firmě?

Kdyby měl pánské kalhoty, zaměstnali byste ho bez váhání?

Ještě se tedy divíte, že týmy řízené matkami dokážou být flexibilnější, koordinovanější, semknutější?

Nebo máte opačné zkušenosti?

S jakými nevýhodami se podle Vás matky setkávají?

Facebooková stránka BusinessLeaders je zde.

© Veronika Vajglová